Zaal informatie

Zaal informatie

                         
                            INFORMATIE ZAALVOETBALZaalcommissie        e-mail; info@rkavic.nl

Ank Jonker                wedstrijdsecretaris/wnd voorzitter
                                  m. 06 - 2504 5330     e-mail; jpmjonker@planet.nl


Aanmelden zaalvoetbal
Aanmelden als team of individueel lid kan via e-mail;  zaalvoetbal@rkavic.nl.
Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier; vergeet niet een recente pasfoto en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Aanmelden van een team gaarne met opgave van namen teamgenoten en vermelding van adresgegevens, teefoonnummers en e-mailadressen. Communicatie en dienstverlening staan bij RKAVIC hoog in het vaandel! Maar om dit te kunnen realiseren moeten de leden wel verhuizingen, opzeggingen en andere voor het lidmaatschap belangrijke mutaties doorgeven.

Opzegging/overschrijving lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 31 mei bij de ledenadministratie. Overschrijving van RKAVIC naar een andere vereniging dient voor 31 mei aangevraagd te worden bij de nieuwe vereniging.  Wanneer er nog boetes of contributies betaald moeten worden, zal de vereniging geen medewerking verlenen aan de overschrijving. Overschrijving van een andere vereniging naar RKAVIC dient voor 31 mei aangevraagd te worden bij de ledenadministratie, info@rkavic.nl.
 
Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Ieder zaalvoetballid is gehouden om op tijd de contributie over te maken. Wel spelen en niet betalen is uit den boze en dit mag eigenlijk geen punt van discussie zijn.
Als er onverhoopt financiële problemen zijn ontstaan kun je contact op nemen met de penningmeester van RKAVIC, de heer  Eddie Hoeboer, m. 06 - 2937 8259, e-mail; penningmeester@rkavic.nl. In goed overleg kan dan gekeken worden naar een oplossing voor het betalingsprobleem.


Wedstrijdzaken
Wordt er in het wedstrijdprogramma geen scheidsrechter aangewezen, dan is het thuisspelende team verantwoordelijk voor het leveren van een arbiter.


RKAVIC tenue

Bestaat uit een oranje shirt met korte witte mouwen, zwart broekje en oranje kousen.
Tenue is te bestellen via Ank Jonker, jpmjonker@planet.nl.

Algemene Ledenvergadering

Als lid heb je het recht om twee maal per jaar de Algemene Ledenvergadering te bezoeken en mee te praten over het beleid van de vereniging. In de nieuwsbrief en op de website wordt de vergadering met agendapunten ruim van tevoren aangekondigd.

Verzekering
Elke speler zorgt zelf voor een verzekering voor ziekte en wettelijke aansprakelijkheid. De KNVB heeft een gedeeltelijke dekking bij ongevallen tijdens clubactiviteiten, wanneer de eigen ziektekostenverzekering niet volledig vergoedt. Schadeformulieren kun je aanvragen bij de secretaris van de vereniging: Ank Jonker, telefoon 06-2504 5330.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!