ZAAL

ZAAL

RKAVIC Zaalvoetbal


Naast het veldvoetbal heeft RKAVIC al sinds de jaren 70 een krachtige zaalafdeling.  Er zijn team die al decennia lang in het oranje en zijn waar uithangbord voor RKAVIC. Op dit moment telt onze zaalafdeling 30 heren- en 4 damesteams. Maar zowel bij de heren als bij de dames zijn nieuwe teams altijd welkom.

De meeste van onze teams zijn vriendenteams, maar het zijn geen gesloten bolwerken, waar geen enkel nieuw individueel aangemeld lid toegang kan krijgen. Men vindt het juist fijn wanneer aan het begin van een nieuw seizoen, maar ook wel gaande het seizoen zich nieuwe leden aanmelden om de wellicht opengevallen plaatsen van vertrekkende of langdurig geblesseerde spelers in te nemen. In het bijzonder zijn keepers bij zowel bij de heren- als de damesteams zeer geliefd.

De zaaldamesafdeling kan zowel op prestatie- als recreatief niveau op dit moment veel nieuwe aanwas gebruiken. We hebben al seizoenenlang 4 damesteams en het streven is erop gericht deze afdeling qua aantal teams te doen groeien. Ons 1e damesteam speelt in de Hoofdklasse!

Alle RKAVIC teams doen mee aan de zaalvoetbalcompetitie die onder auspiciën van de KNVB georganiseerd wordt. De zaalvoetbalcompetitie vangt begin september aan en eindigt l in mei. Door de bank genomen speel je met je team eens in de 14 dagen een wedstrijd. Ieder team wordt door de KNVB in de gelegenheid gesteld een vaste speelavond en sporthal naar keuze, waar de thuiswedstrijden worden afgewerkt, kenbaar te maken. Je speelt alleen op doordeweekse dagen en wedstrijden kunnen zowel vroeg of laat ingepland worden. Daar heb je weinig tot geen invloed op, dat wordt bepaald door de competitieleiding van de KNVB. In het weekend worden geen zaalvoetbalwedstrijden geprogrammeerd. Er zijn bij RKAVIC geen aparte trainingsfaciliteiten voor de zaal. In overleg met de wedstrijdsecretaris kun je meetrainen met de veldvoetballers.


Ruim van te voren ( in principe een maand ) wordt aan de teams via de e-mail, maar ook via de  RKAVIC-site het wedstrijdprogramma bekend gemaakt. Het is in de regel niet mogelijk wedstrijden te doen verplaatsen. Vanaf het seizoen 2010 – 2011 is het wel mogelijk twee maal een snipperavond op te nemen. Je moet dit dan wel ruim van te voren bij het wedstrijdsecretariaat melden, zodat op tijd de KNVB om toestemming kan worden gevraagd.

Aan het begin van het seizoen krijgt ieder team de gelegenheid kenbaar te maken op welke dag(en) ze niet kunnen spelen. Als een team onverhoopt toch niet kan spelen dient men zelf voor een vervangend team te zorgen, die dan als stand-in kan fungeren. Uiteraard moet dat team dan wel in dezelfde klasse uitkomen. Op de wedstrijddag zelf afzeggen is uit den boze en wordt bestraft met een door de KNVB opgelegde zware geldboete.


Zaalvoetbal wordt gespeeld met een zogenoemde “plofbal”, een bal met verminderde stuitkracht.
Ieder RKAVIC team krijgt aan de vooravond van het nieuwe seizoen, naast de wedstrijdformulieren en spelerskaarten, een wedstrijdbal uitgereikt. Afgifte vindt plaats via John Heins, wedstrijdsecretaris tel 020-4410023 / 06-52535754, e-mail: john.heins@ziggo.nl

Er zijn momenteel een aantal teams bij RKAVIC actief, die hun oorsprong vinden in het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Uiteraard staat RKAVIC  open voor nieuwe bedrijventeams, al dan niet gesponsord. Het is wel verplicht om in het tenue van RKAVIC te spelen. Dit tenue kun je bestellen door contact op te nemen met de heer Pieter van Leeuwen, enailadres pvl@aol.nl
Als je lid wilt worden van RKAVIC kun je dat per e-mail doen. Je ontvangt dan van mij een attachment met het aanmeldingsformulier, die je ingevuld en wel terug moet sturen naar het in het formulier vermelde adres.
Stuur mij ook een e-mail met de namen van je teamgenoten met vermelding van adresgegevens en e-mail zodat wij je altijd zo snel mogelijk kunnen informeren over zaken die je team aangaan ( zoals wedstrijdprogramma/competitiewijzigingen )
De KNVB website publiceert ook het wedstrijdprogramma en als er een discrepantie bestaat tussen het wedstrijdprogramma weergegeven op de RKAVIC site en die van de KNVB is het laatste altijd leidend.

Communicatie en dienstverlening staan bij RKAVIC hoog in het vaandel! Maar om dit te kunnen realiseren moeten de leden wel verhuizingen, opzeggingen en andere voor het lidmaatschap belangrijke mutaties via de geëigende kanalen doorgeven. Ieder zaalvoetballid is uiteraard gehouden op tijd de contributie over te maken. Wel spelen en niet betalen is uit den boze en dit mag eigenlijk geen punt van discussie zijn.! Als er onverhoopt financiële problemen zijn ontstaan kun je contact op nemen met de penningmeester van RKAVIC, mw. Carola Overwater, telefoonnummer 020-6434553. In goed overleg kan dan gekeken worden naar een oplossing voor het betalingsprobleem.

Wordt er in het wedstrijdprogramma geen scheidsrechter aangewezen, dan is het thuisspelende team verantwoordelijk voor het leveren van een arbiter.


Ieder team dient voor aanvang wedstrijd het spelerspassen, in orde te hebben. De spelerspassen moeten door de aanvoerder aan de wedstrijdtafel worden overhandigd. Daarnaast heeft de thuisspelende ploeg ook de verplichting het wedstrijdformulier als eerste in te vullen. Je dient de namen, relatienummers van zowel de spelers als van RKAVIC (BB-CY-650) op het wedstrijdformulier te vermelden.

Een belangrijk punt waar het nog wel eens mee mis gaat is het opsturen van het originele wedstrijdformulier aan de KNVB.  De thuisspelende vereniging heeft die verplichting. Stuur het wedstrijdformulier naar:

KNVB

District West 1

Postbus 9202

1006 AE Amsterdam

Bewaar het kopie te allen tijde, zodat je altijd op dit exemplaar kunt terugvallen als het origineel om wat voor reden dan ook in het ongerede is geraakt.


De KNVB legt de vereniging RKAVIC onherroepelijk een boete op als de officiële plichtplegingen niet worden nagekomen. Mocht je halverwege het seizoen zonder wedstrijdformulieren kun je deze bij het wedstrijdsecretariaat komen ophalen.

Als lid heb je het recht om twee maal per jaar de Algemene Ledenvergadering te bezoeken. In het clubblad wordt de vergadering met agendapunten ruim van tevoren aangekondigd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 31 mei.
Bij overschrijving van RKAVIC naar een andere vereniging: voor 31 mei· aanvragen bij de nieuwe vereniging.
Bij overschrijven van een vereniging· naar RKAVIC: voor 31 mei aanvragen bij Mw. Jannie Overwater, Zwingliweg 119, 1185 BZ te Amstelveen, telefoon 020-6417040.
Wanneer er nog boetes of contributies betaald moeten worden, zal de vereniging RKAVIC geen medewerking verlenen aan de overschrijving.

Elke speler zorgt zelf voor een verzekering voor ziekte en wettelijke aansprakelijkheid. De KNVB heeft een gedeeltelijke dekking bij ongevallen tijdens clubactiviteiten, wanneer de eigen ziektekostenverzekering niet volledig vergoedt. Schadeformulieren kun je aanvragen bij de secretaris van de vereniging: Wim Heyen, telefoon 020-6436486.

Voor alle correspondentie aangaande het zaalvoetbal kunt u contact opnemen met:

John Heins
Secretariaat zaalvoetbal RKAVIC
Tel: 020-4410023
06-52535754
e-mail :john.heins@ziggo.nl of zaalvoetbal@rkavic.nl


John Heins

 

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!