Lid worden/contributie

Lid worden/contributie

 

Lid worden van RKAVIC

Aanmelden

Het lidmaatschap voor het seizoen 2022- 2023 loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. Het lidmaatschap wordt automatisch met één jaar verlengd als u niet uiterlijk op 31 mei schriftelijk hebt aangegeven uitsluitend bij de ledenadministratie dat het lidmaatschap beëindigd moet worden. Opzeggingen via trainers, commissies e.d. houdt in dat je contributieplichtig blijft.

Aanmelden als lid kan door bijgaand inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie. Vergeet niet een kopie legitimatie en een pasfoto voor de spelerspas mee te sturen.

 

Wijzigingen
Wijzigingen, zoals bijvoorbeeld verhuizing, wijziging emailadres, wijziging telefoonnummers, wijziging IBAN, e.d., kunnen via e-mail worden doorgegeven aan ledenadministratie@rkavic.nl.

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2022 - 2023

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van donderdag 23 juni 2022 heeft de ALV unaniem ingestemd met het contributievoorstel voor het seizoen 2022-2023.

 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
           
Senior 265 265 265 265 275
Zaal 190 190 190 100 175
Student veld 200 200 200 200 220
Student zaal 160 160 160 160 150
JO-19 190 190 190 190 220
JO-17 190 190 190 190 220
JO-15 190 190 190 190 220
JO-13 175 175 175 175 205
JO-11 175 175 175 175 205
JO-9 175 175 175 175 205
<7 100 100 100 100 120
Trainingslid 100 100 100 100 120
Niet spelend lid 75 75 75 75 75Contributieregels 2022-2023

De contributie wordt door Clubcollect eind augustus van elk jaar geïnd. Bij contributiebetaling na 1 oktober komt er een toeslag wegens te laat betalen bij van € 25,=. Het bestuur houdt zich het recht voor leden die na 1 oktober 2022 niet aan hun verplichting hebben voldaan, uit te sluiten van trainingen en wedstrijden en de vordering over te dragen aan een incassoburo. De kosten hiervan ad € 40,= komen voor rekening van het lid. 

Wij verzoeken je vriendelijk ervoor zorg te dragen dat de juiste gegevens bij onze ledenadministratie bekend zijn.  Dat kan via  ledenadministratie@rkavic.nlAls bij de ledenadministratie niet de juiste gegevens bekend zijn is dat de verantwoordelijkheid van het lid. Alle daaruitvolgende kosten zijn derhalve voor rekening van het lid.

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid i.v.m. een verhuizing of blessures een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen je er echter op dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien je vóór aanvang van het seizoen (d.w.z. uiterlijk 31 juli) laat weten dat je door overmacht niet in staat bent om te spelen, kan je lidmaatschap worden stopgezet of je kunt niet-spelend lid worden. Voor uitschrijving tussen 1 juni en 31 augustus 2022 wordt een bedrag van € 50,-- in rekening gebracht voor kosten KNVB. Na 31 augustus 2022 is de volledige contributie verschuldigd.

Voor wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, geldt dat bij lid worden vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd is. Bij lid worden na 1 januari van het lopende verenigingsjaar is 75% van de contributie verschuldigd. 


Aanvullende opmerkingen:

Leden die een bijzondere regeling willen treffen met betrekking tot de contributie (Jeugdsportfonds, Stadspas, betalingsregeling, etc.) moeten dit voor 1 september bij de penningmeester aangeven.

Contributie via ClubCollect:

De facturen voor de contributie zullen als gebruikelijk vanuit ClubCollect worden verstuurd. Iedereen ontvangt via ClubCollect een SMS en e-mail met daarin een link naar de persoonlijke betaalpagina. Hier kun je de factuur inzien, downloaden en betalen. Je kunt kiezen om de contributie in een keer of in 4 termijnen te betalen, maar houd er rekening mee dat ClubCollect voor betaling in termijnen per termijn administratiekosten in rekening brengt. Betalen van de factuur kan via IDEAL of automatische incasso (betalen in termijnen kan alleen via automatische incasso). Controleer ook of je contactgegevens op de ClubCollect betaalpagina correct zijn en wijzig deze indien nodig.
Wanneer je over bovenstaande nog vragen hebt kun je deze stellen via penningmeester@rkavic.nl.
UITSCHRIJVEN 2021 - 2022
Heb je helaas moeten beslissen om te stoppen met voetballen, naar een andere club te gaan, heb je een blessure waardoor je een half jaar of langer aan de kant staat, ga je verhuizen of een wereldreis maken?

Tot 31 mei 2022 heb je de gelegenheid om via een mail aan ledenadministratie@rkavic.nl uit te schrijven conform ons huishoudelijk reglement.

Op 1 juni moeten wij nameljk ons ledenbesrtand naar de KNVB sturen en daar betalen wij per lid voor. Als je ons niets hebt laten weten sta je automatisch ingeschreven en ben je formeel verplicht om de volledige contributie voor het seizoen 2022-2023 te betalen.

Natuurlijk hopen wij dat iedereen gewoon lekker bij ons blijft voetballen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!