Lid worden/contributie

Lid worden/contributie

 

Lid worden van RKAVIC

Aanmelden

Het lidmaatschap voor het seizoen 2020- 2021 loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Het lidmaatschap wordt automatisch met één jaar verlengd als u niet uiterlijk op 31 mei 2021 schriftelijk hebt aangegeven bij de ledenadministratie dat het lidmaatschap beëindigd moet worden.

Aanmelden als lid kan door bijgaand inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie. Vergeet niet een kopie legitimatie en een pasfoto voor de spelerspas mee te sturen.

 

Wijzigingen
Wijzigingen, zoals bijvoorbeeld verhuizing, wijziging emailadres, wijziging telefoonnummers, wijziging IBAN, e.d., kunnen via e-mail worden doorgegeven aan ledenadministratie@rkavic.nl.


Contributie seizoen 2020- 2021

 

19/20

18/19

Kleding toeslag
eenmalig 18/19

20/21

 
 

Senioren veld  mannen

€  265

 €   265 

 

€     265

 

Senioren veld  vrouwen

€  265

 €    265 

 

€     265

 

Senioren veld  studenten

€  200

 €    200  

 

€     200

 

JO18 / JO19 - junioren

€  190

 €    190

 €           35

€     190

 

JO16 / JO17 - junioren

€  190

 €    190

 €           35

€     190

 

JP14 / JO15 - junioren

€  175

 €    175

 €           35

€     175

 

JO12 / JO13 - pupillen

€  175

 €    175

 €           35

€     175

 

JO10 / JO11 - pupillen

€  175

 €    175

 €           35

€     175

 

JO7 / JO8 / JO9 - pupillen

€  175

 €    175

 €           35

€    175

 

Wolfjes <6

€  100

 €    100 

 

€    100

 

Senioren zaal  vrouwen en mannen

€  190

 €    190

 

€   190

 

Senioren zaal  studenten

€  160

 €    160

   

€   160

 

Ereleden

 

 

 

 

 

Algemene Leden, LvV

€   75

 €      75

 

€      75

 

Alleen trainen (senioren en junioren)

€   100

 €    100

 

 

 

Kids club (niet spelende jeugdleden)

€   25

 €      25

 

 

 Contributieregels 2020 - 2021

Een machtiging om de contributie automatisch af te laten schrijven is voor alle leden van RKAVIC verplicht. De contributie wordt door Clubcollect eind augustus van elk jaar geïnd. Bij contributiebetaling na 1 oktober komt er een toeslag wegens te laat betalen bij van € 25,=. Het bestuur houdt zich het recht voor leden die na 1 oktober 2020 niet aan hun verplichting hebben voldaan, uit te sluiten van trainingen en wedstrijden en de vordering over te dragen aan een incassoburo. De kosten hiervan ad € 40,= komen voor rekening van het lid. 

Wij verzoeken je vriendelijk ervoor zorg te dragen dat de juiste gegevens bij onze ledenadministratie bekend zijn.  Dat kan via  ledenadministratie@rkavic.nlAls bij de ledenadministratie niet de juiste gegevens bekend zijn is dat de verantwoordelijkheid van het lid. Alle daaruitvolgende kosten zijn derhalve voor rekening van het lid.

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid i.v.m. een verhuizing, blessure of door zwangerschap een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen je er echter op dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien je vóór aanvang van het seizoen (d.w.z. uiterlijk 31 juli) laat weten dat je door overmacht niet in staat bent om te spelen, kan je lidmaatschap worden stopgezet of je kunt niet-spelend lid worden.

Voor wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, geldt dat bij lid worden vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd is. Bij lid worden na 1 januari van het lopende verenigingsjaar is 75% van de contributie verschuldigd. UITSCHRIJVEN 2019 - 2020
Heb je helaas moeten beslissen om te stoppen met voetballen, naar een andere club te gaan, heb je een blessure waardoor je een half jaar of langer aan de kant staat, ga je verhuizen of een wereldreis maken?

Tot 31 mei 2020 had je de gelegenheid om via een mail uit te schrijven conform ons huishoudelijk reglement.

Op 1 juni moeten wij nameljk ons ledenbesrtand naar de KNVB sturen en daar betalen wij per lid voor. Als je ons niets hebt laten weten sta je automatisch ingeschreven en ben je formeel verplicht om de volledige contributie voor het seizoen 2020-2021 te betalen.

Uit coulance heeft het bestuur besloten dat leden die zich tussen 1 juni en 31 augustus 2020 nog afmelden het kunnen afdoen met een administratieve afhandeling van € 50,-- aangezien daarmee onder meer de KNVB - bijdrage wordt betaald.

Natuurlijk hopen wij dat iedereen gewoon lekker bij ons blijft voetballen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!