Corona protocol RKAVIC

Corona protocol RKAVIC

English follows - Dit protocol is geüpdate op 29 september 2020.

 • Wedstrijden vinden plaats zonder publiek.
 • Ouders en verzorgers mogen niet meer het terrein op. Bij trainingen en wedstrijden, graag de jeugdspelers bij de ingang (hek) brengen en halen. Uitzondering zijn de chauffeurs van uitspelende teams. Zij tellen mee als begeleiders/hulpouders en mogen wél naar binnen.
 • In overleg met de coach, mogen maximaal drie hulpouders aanwezig zijn bij wedstrijden, bijvoorbeeld om te assisteren met coaching of om te fluiten.
 • De kantine blijft dicht.
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van andere personen van 18 jaar en
  ouder bij het betreden en verlaten van ons complex en langs de lijn (uitzondering tijdens
  het sporten).
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je
  testen! Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent
  van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons complex.
 • Bij de ingang van ons complex kan je je aanwezigheid registreren door middel van het
  scannen van een QR code.
 • Volg de pijlen van de aangegeven looproutes.
 • Op het sportcomplex kun je op verschillende plaatsen je handen desinfecteren.
 • Kleedkamers zijn gesloten. Dus kleed je thuis om en neem een waterdichte tas mee om
  je spullen in te doen.
 • WC’s beneden zijn open.
  Wacht op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ook in de dug-out houdt je 1,5 meter afstand. Desnoods sta/zit je dus naast de dug-out.
 • Grensrechtervlaggen worden ontsmet voordat deze worden uitgedeeld.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, langs en in het veld, is niet toegestaan.
 • Volg altijd de aanwijzingen en de instructies op van onze vrijwilligers en bestuursleden.
 • Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven. Als personen zich
  niet houden aan dit protocol, dan wordt men verzocht het complex te verlaten.
 • Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Gezond verstand gebruiken staat
  voorop!
 • Voor vragen/ opmerkingen kan je op het complex terecht bij het bestuurslid van dienst
  (te herkennen aan een RKAVIC-hesje) of bij Taco de Jong, 06-206 217 78.

-------------------------------

English:

 • Supporters and spectators are no longer permitted at football matches or training sessions.
 • Parents and guardians are not allowed onto the RKAVIC complex. Youth players should be brought and collected at the main entrance (the front gate). This does not apply to the parent-drivers of youth players who are playing away from home. They count as coaching assistants/ team leaders and may enter the complex.
 • In discussion with the coach, a maximum of three assisting parents may assist with coaching and refereeing during football matches. 
 • The clubhouse is closed.
 • Are you 18 or older? Keep 1.5 metres distance from other adults at all times while you are on the RKAVIC complex (except during football training/matches).
 • Do you have a cold, a cough, a temperature or fever? Stay at home and get yourself tested. Have you tested positive for the virus or been in close contact with somebody who has tested positive for COVID-19? Please stay at home.
 • Wash you hands regularly with soap, and especially just before visiting RKAVIC.
 • As you enter the RKAVIC complex, please register your presence by scanning the QR code at the front gate.
 • Follow the arrows at all times while walking around the complex.
 • You can disinfect your hands at various stations around the complex.
 • The changing rooms are closed. Change your clothing at home and take a waterproof bag with you to keep your things dry on the sideline.
 • The toilets downstairs are accessible. Maintain 1.5 metres distance while waiting.
 • Maintaining 1.5 metres distance also applies in the dugout.
 • The linesmans' flags are disinfected before every use.
 • Loud use of voice, such as shouting, screaming and singing, is not permitted on the sidelines or on the field.
 • Please follow the instructions of volunteers and board members at all times.
 • It is the responsibility of one and all to follow the corona guidelines. If RKAVIC guests do not follow the guidelines, they will be asked to leave.
 • Keep 1.5 metres distance at all times. Use your common sense.
 • Do you have any questions or comments regarding these guidelines? Ask a board member (recognisable by the RKAVIC illuminous vest) or Taco de Jong, 06-206 217 78.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!