Silverlingen

Silverlingen

Beste Silverlingen,

De laatste reünie van de Silverlingen is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van RKAVIC gehouden. Aan het eind van dit voetbalseizoen wordt de volgende reünie gehouden. In de loop van volgend jaar ontvangt u een verzoek om de gebruikelijke € 12,50 te voldoen.

De Silverlingencommissie, die de reünie vanaf het begin in 2008 organiseert, bestaat uit ondergetekenden en gedurende vele jaren ook uit toenmalig voorzitter Roland van den Berg en de leden Irene Michielsen en Wil Oudshoorn. De huidige leden hebben aan het bestuur meegedeeld het moment gekomen te achten dat andere leden van de vereniging met elan en wellicht andere ideeën de werkzaamheden van de commissie voortzetten. Hopelijk melden zich ook jongere leden voor deze functie opdat meer veertigers en vijftigers tot de Silverlingen toetreden.

Wij komen graag in contact met leden die bereid zijn deel uit te maken van de Silverlingencommissie. Uiteraard werken wij de nieuwe leden in, bijvoorbeeld door gezamenlijk de reünie in mei 2018 te organiseren.

Met vriendelijke groet,

Peter Verstraten, voorzitter

Jannie Overwater, lid

Fred Nijveld, lid

Fred Kollen, lid

REÜNIE SILVERLINGEN RKAVIC

Nog voor de zomervakantie houden wij onze jaarlijkse reúnie,

Tw zaterdag 13 juni 2015. Aanvang 16.00 uur, einde 20.00 uur.

Dit keer wordt het anders nl. een aangeklede borrel.

Er zullen diverse hartige hapjes worden geserveerd.

Geen buffet dus !

Reden in 2016 bestaat onze vereniging RKAVIC 100 jaar!

En dan vieren wij het weer uitgebreider.

Alle Silverlingen en hun partners nodigen wij uit voor de 13e juni.

Als “Niet Silverlinglid”bent Uw ook van harte welkom!

U laat uw clubje toch niet in de steek!

Kom in grote getale.Gezellig bijkletsen met oude en jongere leden van de RKAVIC familie.

Kosten: als u uw bijdrage als Silverling heeft voldaan: NIETS.

Niet leden E 5.—

U krijgt één gratis consumptiebon.Ook wij blijven volharden in onze lijfspreuk:

Silverlingen zijn……..Best een lekker gevoel !

Tot Zaterdag 13 juni !!!

 

Namens de commissie SILVERLINGEN

Peter Verstraten(voorzitter)

 

PS Als uw uw bijdrage voor 2015 tw.  E12.50 nog niet heeft betaald,

 

Doe dit dan per omgaande !!

 


RKAVIC-SILVERLNGEN REÜNIE

Zondag 24 augustus 2014.

Voor het eerst gehouden ná de vakantieperiode.

Dit was een try-out van de Commissie Silverlingen, die uiteindelijk te zien gaf dat er slechts ’n kleine 50 personen aanwezig waren op het evenement, dat duidelijk meer waardering verdient dan het jongste resultaat.
Een sportieve kink in de kabel werd mogelijk veroorzaakt door de wedstrijd Ajax – PSV,die precies werd gespeeld tijdens de Reünie en live op TV was te volgen.

Enkele Siverlingen hadden te kennen gegeven dat zij helaas niet aanwezig konden zijn maar de uitkomst kan niet anders zijn dat velen gewoonweg, om welke reden dan ook, schitterden door afwezigheid. De Commissie Silverlingen wil dondersgraag weten, wat hiervan de oorzaak is en vraagt indringend naar de beweegredenen om niet te komen.

Wat wèl weer overduidelijk naar voren kwam was de tevredenheid bij de aanwezige Reüniegangers over de jaarlijkse bijeenkomst op ons Sportpark. Er waren enkele nieuwe gezichten, die zich al snel thuis voelden bij het ontmoeten van oude bekenden.

Er werd druk gebruik gemaakt van de “leestafel”, waarop in de meest uiteenlopende vorm zaken uit het verleden te vinden waren. Een welgemeend dankjewel aan de leveranciers van (jubileum)boeken, krantenknipsels en fotoarchieven is beslist op zijn plaats. Deze onuitwisbare documenten uit het verleden houden het specifieke RKAVIC gevoel in stand.

In het “officiële” gedeelte van de Reünie werden enkele mensen in het zonnetje gezet.
Zo werd Theo Vijn gehuldigd voor het 65-jarig lidmaatschap en werden Eric Cats en Ton van Meerwijk opgenomen in het illustere gezelschap “Erelid van RKAVIC”.
Voorzitter Fred Kollen voorzag hen van de bijbehorende speldjes.

Een afvaardiging van het Jeugdbestuur van RKAVIC maakte van de gelegenheid gebruik om ALLE SILVERLINGEN te bedanken voor het ter beschikking stellen van de benodigde gelden om een project voor de RKAVIC Wolfies van de grond te krijgen.
Op de overhandigde foto in het kader van dit project stonden de jongste jonkies van RKAVIC trots te stralen in hun nieuwe outfit. Met deze donatie werd weer een doelstelling van de Commissie Silverlingen gerealiseerd. Verder werd medegedeeld, dat het voorzitterschap van de Commissie Silverlingen vanaf heden in handen ligt van Peter Verstraten als opvolger van Roland van den Berg.

Veel superlatieven werden uitgesproken over de kwaliteit van het verzorgde Chinees-Indonesisch buffet, waarvan iedereen zichtbaar met smaak heeft genoten.

De invulling van de jaarlijkse RKAVIC SILVERLINGEN Reünie kan alleen dàn 100 % zijn door de inzet van de vrijwilligers, die er voor zorgen, dat alles op rolletjes loopt. Een speciaal woord van dank aan Michael van Borkulo, die zich, zoals altijd, weer volledig heeft ingezet om alle gasten op een gepaste manier van dienst te zijn.

Al met al … wederom een memorabele Reünie, die zijn plaats op de RKAVIC kalender méér dan waard is. Aan de afwezigen de oproep om volgende keer WEL erbij te zijn, want …

Silverling zijn is best een lekker gevoel !

 Roland van den Berg.SILVERLINGEN ... MET HET OOG OP DE JEUGD !!

Het Jeugdbestuur van RKAVIC is bezig met een nieuw project, dat luistert naar de naam:
DE WOLFIES LEAGUE ( jongste jeugdspelers van 4 - 7 jaar).
Dit project houdt in dat de Wolfjes onderling tegen elkaar in teams van 4 tegen 4 wedstrijden spelen. Om de beleving voor deze RKAVIC jeugd extra mooi te maken wil het Jeugdbestuur ook faciliteren, dat er verschillende shirts beschikbaar zijn van diverse grote clubs.
Het totale wensenlijstje omvat twee nieuwe (kleine) goals en 30 nieuwe shirts.

De Commissie Silverlingen kan trots mededelen, dat zij dit prima initiatief van harte ondersteunt en heeft besloten om de kosten voor bovengenoemde items voor haar rekening te nemen. Het bedrag komt dus van alle Silverlingen
Eens te meer komt hier weer naar voren, dat de Silverlingen oog hebben voor de toekomst en eigenlijk niet meer zijn weg te denken binnen RKAVIC.
Wij wensen het Jeugdbestuur van RKAVIC alle succes toe bij de verwezenlijking van de Wolfies League.

Roland van den Berg SILVERLINGEN … LICHTEND VOORBEELD

Eén van de doelstellingen van de Silverlingen is om jaarlijks een cadeau aan RKAVIC ter beschikking te stellen, vooropgesteld dat de kasinhoud volgens de Commissie Silverlingen toereikend is.

In de recente evaluatievergadering van genoemde Commissie kon worden vastgesteld, dat er sprake was van “witte rook”. Met gepaste trots kunnen wij u mededelen, dat namens alle Silverlingen een bedrag van € 1.000,= (één duizend Euro) aan de vereniging zal worden overgemaakt.

Sinds kort heeft RKAVIC een hoofdveld met kunstgras. De prima verlichting wordt met name gebruikt om op dit veld te kunnen trainen. De recent aangebrachte dubbele baks installatie maakt nu ook avondwedstrijden met verlichting mogelijk.

De Commissie Silverlingen heeft, na overleg met het Bestuur, besloten dat genoemd bedrag ten goede dient te komen van deze lichtinstallatie.

Het is al vaker gezegd … dat de Silverlingen zijn niet meer weg te denken zijn binnen RKAVIC.

Wij roepen iedereen op Silverling te worden, zodat wij ook in de toekomst uiting kunnen blijven geven aan onze sterke band met RKAVIC, de vereniging om ape(n)trots op te zijn.

We blijven het volhouden … Silverling zijn is best een lekker gevoel!

Roland van den Berg 

 
SILVERLING  ZIJN … BEST EEN LEKKER GEVOEL !

De Silverlingenclub bestaat uit Leden en Oud-leden van RKAVIC, die met hun vertrouwde club nog steeds een aparte band hebben en die eigenlijk voor geen goud willen missen. Om het echte clubgevoel extra te benadrukken melden zij zich aan als Silverling.
Geen elitaire toestanden of wat dan ook, maar gewoon recht voor z’n raap een gebaar richting de club, waar velen van ons nog steeds met plezier aan (terug)denken.

Het lidmaatschap van de Silverlingenclub kost het sportief lage bedrag van € 12,50 per jaar en wordt in januari in rekening gebracht.

Van deze jaarbijdrage wordt elk jaar na afloop van het voetbalseizoen in ons Clubgebouw een Reünie gehouden, waar het zeer gezellig toeven is en waar onder het genot van een drankje en een goed verzorgde maaltijd veel herinneringen worden opgehaald en vriendschappen opnieuw beklonken. Ook wordt er waar mogelijk geld gespaard voor een onderwerp of goed doel, expliciet voor RKAVIC en dus niet voor regionale- of landelijke organisaties.

Er zijn momenteel zo'n120 geregistreerde Silverlingen, dus we kunnen spreken van een gezonde ontwikkeling.
Adviesje van onze kant ?  
GEEF U OP ALS SILVERLING. 
Stuur 'n E-mailtje met naam, adres, telefoon en E-mail adres en de klus is geklaard.
De Commissie Silverlingen rekent op U ! 

                                      
                                              COMMISSIE SILVERLINGEN
Samenstelling:          Fred Kollen -  Fred Nijveld
                                 Jannie Overwater - Peter Verstraten (Voorzitter)
                   
Waar te vinden:        * Website van RKAVIC www.rkavic.nl  in Rubriek "Silverlingen".
                                 * In de RKAVIC NIeuwsbrief in Rubriek "Silverlingen Allerlei".
                                  De Nieuwsbrief verschijnt periodiek op de website van RKAVIC.
Contact:                    E-mail:     Silverlingen@rkavic.nl
                                 Jaarbijdrage:             Slechts Euro 12,50.
Bankrekening:           NL21 RABO 011 55 68 581 bij de RABO Bank.
                                  Ten name van RKAVIC met vermelding "Silverlingen".                   
 

 

 

 


 

 

 
 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!